Informasjon
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen er utløpt. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker å melde deg på.

Sted
Oppmøtested 2: SOTS kurssenter
Brannfelt: Tømmerodden, Hundvåg

Tidspunkt
Start: 31.01.2018
Slutt: 01.02.2018
08:30-16:00

Pris
8 900,00

Søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100)

Kurskode: B4-T1-L1-C2
Kursnavn: Søk og redningslag repetisjon (OFI100)
Språk: NO

Opptakskrav:
Brannlag grunnkurs
Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht OLFa krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 årene, skal gjennomføre nytt grunnkurs.
Varighet: 2 dager
Moduler:

Kort beskrivelse:
Ved fullført kurs, skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon
Påmeldingsfristen er løpt ut. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å melde deg på.