Informasjon
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen er utløpt. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker å melde deg på.

Sted
Oppmøtested 2: SOTS kurssenter
Brannfelt: Tømmerodden, Hundvåg

Tidspunkt
Start: 26.02.2018
Slutt: 01.03.2018
08:00-16:00

Pris
5 500,00

Truck - Modul 1.1 - 2.2 -3.2

Teorikurs truck

Mandag-Torsdag
Modul 1.1-2.2-3.2
Pris 5500.-

Kurset starter med fellesteori som er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter. Og en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Fagdelen vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Kurset gjennomføres over 4 dager. Dag 3 avsluttes med en teoretisk prøve, og 4 dagen er det grunnleggende praktisk bruk.

Etter bestått teoretisk prøve og gjennomført grunnleggende praktisk bruk (Modul 3.2) + praksiskjøring, kan praktisk prøve gjennomføres.

Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 000 kg.

Innhold:
- Krav til Truckfører
- Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
- Ulykker med truck
- Truckens virkemåte og konstruksjon
- Stabilitet
- Godshåndtering
- Kontroll og vedlikehold
- Sikkerhetsregler ved bruk
- Sertifisering/dokumentasjon
Påmeldingsfristen er løpt ut. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å melde deg på.